English | العربية

תכנון וקהילות – הפקרה, אחריות, אקטיביזם

כנס דו שנתי, 18-19 מאי 2017

להרשמה לכנס (חינם) ולתשלום על הסיור:

https://goo.gl/forms/ueB8lJ6UVGF5seGh1

18 במאי, ימק”א רחוב המלך דוד 26 ירושלים

תערוכת צילומים: “אזרחים ללא מען – התיישבות בדואית לא מוכרת בגליל” תוצג במבואה

סדר היום:

10:30   התכנסות והרשמה

11:00   ברכות – פרופ’ ארז צפדיה, יו”ר עמותת במקום

13:00-11:15 פאנל פתיחה – אי/תכנון: מבטים מהשוליים

יו”ר ד”ר נעמה מישר

דוברות:

 • פרופ’ טובי פנסטר, אונ’ תל אביב וממייסדות במקום
 • ח”כ עאידה תומא סלימאן, הרשימה המשותפת
 • גב’ פזית עדני, הקרן החדשה לישראל
 • ד”ר הונידה ע’אנם, חוקרת עצמאית

14:00-13:00 ארוחת צהריים ותחרות פוסטרים

16:30-14:00 מושבים מקבילים בנושאים: אחריות ואקטיביזם בתכנון
מר פארס אבו עבייד | אדר’ אלי אילן | אדר’ שמואל גרואג | אנתרופולוגית שולי הרטמן | אדר’ יואב וינברג | אדר’ מתכננת אמאל זועבי | ח”כ תמר זנדברג | מתכנן סזאר יהודקין | אדר’ אלון כהן-ליפשיץ | גב’ דורית לוי | אדר’ דפנה ספורטה | מר האני עיסאווי | אדר’ מיה עתידיה | אדר’ שרי קרוניש | הצלם מיקי קרצמן | מתכננת נאוה שיר |

 • עירוניות וירושלים המזרחית
 • שטח C וטכנולוגיות חדשות במיפוי – יו”ר: אדר’ שמואל גרואג
 • יישובים ערבים במרכז ובצפון וכפרים בדואים בנגב – יו”ר: אדר’ אלי אילן

רשימת הדוברים המלאה תפורסם בהמשך

17:00-16:30   הפסקה

19:00-17:00    הרצאת אורחת – פרופ’ אנניה רוי 

יו”ר: פרופ’ ארז צפדיה

  • דוברת (הרצאה באנגלית עם תרגום סימולטני לעברית):
   Prof. Ananya Roy, UCLA: A World of Evictions – State Violence and Poor People’s Movements in the Urban Century
 • מגיבים: פרופ’ אורן יפתחאל, אדר’ אפרת כהן-בר וד”ר נתי מרום

————————————————————————————————————

19 במאי 2017, סיור

13:00-9:00 תכנון, הדרה והפקרה בירושלים המזרחית ובשטח C

להרשמה לכנס ולסיור: https://goo.gl/forms/ueB8lJ6UVGF5seGh1

הכניסה לכנס חינם – בהרשמה מראש.

תרומה מומלצת – 50 ש”ח.

הסיור בתשלום בהרשמה מראש. מותנה במינימום משתתפים/ות.

ההכנסות קודש לקידום זכויות תכנון.

הכנס מתקיים בתמיכתם הנדיבה של: