English | العربية

תמ”א 38 : הפרירפיה מחוץ לתחום

גם אחרי כל התיקונים שהוכנסו בה, התכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לא משתלמת לקבלנים, מעצימה את הפערים בין שכונות חזקות לחלשות ולא מצליחה לצאת מגוש דן. החשש: ירידה במחירי הנדל”ן תקבור את התכנית לחלוטין. כתבה על ממצאי  דו”ח תמ”א 38 של ‘במקום’.

לקריאת הכתבה במלואה