English | العربية

תמ”א 38 – תכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

מענה אמיתי או פתרון מדומה?

דצמבר 2011

תמא 38 היא אחת התכניות המשמעותיות ביותר שאושרו בישראל, אשר לה השלכות כלכליות, חברתיות, הנדסיות ותכנוניות כבדות משקל, שלא זכו עד כה לתשומת לב ציבורית. הדו”ח שלפניכם מציג את מורכבות התמ”א במגוון תחומים ומציג פתרונות אפשריים הנהוגים בארצות אחרות.

תמ”א 38 משתמשת בזכויות בנייה לתוספת קומות ויחידות דיור למימון עבודות חיזוק במבנים ישנים. מנגנון כלכלי זה נועד לאפשר לממשלה להימנע מהקצאת כספים לחיזוק מבנים ולהטיל על השוק הפרטי את האחריות לטיפול בבעיה.

ביישום נרחב, תמ”א 38 תחולל שינויים מהותיים ביישובים רבים. תוספת גדולה של קומות ויחידות דיור למרקם הקיים מחייבת שדרוג של התשתיות, תוספות של מבני ציבור ושטחים פתוחים. תמ”א 38 לא מסוגלת לספק את הצרכים החיוניים האלה.

הפתרונות שתמ”א 38 מציעה בעיתיים גם מבחינה הנדסית. ככלל, תוספת קומות למבנה שמלכתחילה אינו עמיד ברעידות אדמה רק מגדילה את הסיכון לקריסתו.

מסיבות אלו, השימוש בפתרונות שמציגה התמ”א אינו מקובל בארצות אחרות.

הדו”ח המלא, PDF