English | العربية

אור עקיבא

רקע

העיר אור עקיבא שוכנת במישור החוף הצפוני, בין המטרופולינים הגדולים – תל-אביב מדרום וחיפה מצפון. מזרחית לה המועצה המקומית בנימינה ושכנתה הצמודה ממערב היא קיסריה. גבולותיה המוניציפליים של העיר הורחבו ב-2004, ועדיין שטח השיפוט שלה, 3,000 דונם, קטן ביחס לרשויות בסביבתה. היישוב נוסד ב-1951 כמעברת חוף הכרמל, שהפכה למעברת קיסרי. ב-1953 שונה השם לאור עקיבא, ו-48 שנים מיום הקמתה הוכרה המועצה המקומית אור-עקיבא כעיר.

אור-עקיבא מצויה במרכז מרחב כלכלי ותעסוקתי, הכולל את יישובי המועצה האזורית חוף הכרמל, פרדס חנה-כרכור. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2002 מנתה העיר 15,700 נפש. אוכלוסיית אור עקיבא מונה כמה קבוצות קהילתיות-עדתיות הנבדלות זו מזו מבחינה תרבותית וכלכלית, וניתן להבחין גם בחלוקה מרחבית שלהן בעיר. שלוש הקבוצות הקהילתיות הדומיננטיות באור-עקיבא הן: אוכלוסיית יוצאי צפון אפריקה שהגיעו לעיר בשנות ה-50 וה-60; אוכלוסיית יוצאי הקווקז שהגיעו בגלי העליות בשנות ה-70 וה-90; ואוכלוסיית חבר העמים ומדינות אירופאיות שנקלטו ביישוב בשנות ה-90. שיעור הבלתי-מועסקים באור-עקיבא בשנת 2002 עמד על 9.4%, השיעור הגבוה ביותר מתוך היישובים היהודיים באזור.

פעילות במקום

סדנת תכנון – בספטמבר 2005 החלה ‘במקום’ להפעיל באור-עקיבא סדנת זכויות תכנון, בשיתוף עם קבוצת התושבים ‘מנהיגות צעירה’. הסדנה נועדה לסייע בגיבוש הקבוצה ובהגדרת מטרותיה, ולספק למשתתפים כלים לקבלת החלטות ולקידום תהליכים משמעותיים בסביבת חייהם.

מסדנה להתנגדות – במהלך אוקטובר 2007 הופקדה להתנגדויות תכנית למרכז עסקים ראשי חדש באור עקיבא, המשתרעת על פני שטח של 405 דונם, וכוללת יותר מ-550 יחידות דיור בשישה מגדלים רבי קומות, ומתחם מסחרי. עם הפקדתה, נלמדה התכנית על ידי צוות מקצועי של ‘במקום’, ויחד עם נציגי התושבים הוגשה התנגדות בינואר 2008.