English | العربية

רחוב מטלון בתל אביב

חוות דעת תכנונית

2004

רחוב מטלון ממוקם בשכונת נוה שאנן, בסמוך לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. באזור זה מתגוררת אוכלוסיה חלשה ומעוטת יכולת, הסובלת מאז הקמת התחנה החדשה ממטרדים רבים. אחד המטרדים הקשים לתושבי הרחוב והסביבה הסמוכה הנו מחסן משקאות ברחוב מטלון מספר 88, הפועל מכוח היתר לשימוש חורג כבר למעלה מעשור. לאחר שהוארך ההיתר לשימוש החורג בשנתיים נוספות פנו התושבים ל’במקום’ כדי לסייע להם בעתירה כנגד בית העסק.

מפגעים בשכונה

  • מחסן המשקאות מציע את סחורתו מבוקר ועד ערב, בסיטונות ובקמעונות, ללקוחות רבים ובהם חברות משקאות, מועדונים ופאבים. הפעילות השוטפת של מחסן המשקאות יוצרת מטרדים סביבתיים- חברתיים קשים:
  • רעש תנועת עשרות משאיות של לקוחות וספקים יוצרת מטרד רעש קיצוני. פעילות הפריקה והטעינה של הסחורה נעשית תוך כדי גרימת רעש בלתי נסבל של הטחת ארגזי הבקבוקים, האחד על השני, במשך שעות ארוכות.
  • פגיעה בזכות הדרך ומפגע בטיחותי קטע הרחוב הנדון הינו צר במיוחד ואף על פי כן למחסן מגיעות מדי יום משאיות ענק אשר עוצרות לפרוק את תכולתן בכביש ובמדרכה. חסימת הכביש על ידי המשאיות, חוסמת נתיב תחבורה פעיל, המשמש גם עורק לתחבורה ציבורית. לדברי תושבי הרחוב, בשל פעולת הפריקה והטעינה של הסחורה נמנע מעבר בטיחותי של הולכי- רגל במדרכה. באופן זה נוצר מצב אבסורדי בו תושבי השכונה מוגבלים בשימוש בתשתית הרחוב הקיימת בראש ובראשונה לשרת אותם.
  • מפגעים חברתיים בנוסף לפעילות המסחרית הענפה, מגיעים למחסן המשקאות צרכנים פרטיים. לפי עדות התושבים בשעות הערב מגיעים לקוחות למחסן, רוכשים בו משקאות משכרים ושותים לשכרה “תוך שהם מקימים שאון של צעקות, ניפוץ בקבוקים ועוד”.

פעילות בועדות התכנון
בשנים האחרונות ניהלו נציגי התושבים מאבק ציבורי נגד מיקום מחסן המשקאות בשכונתם. בדצמבר 2000, עת פקע ההיתר לשימוש חורג, סירבה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה להאריך את השימוש החורג של המבנה עקב המטרדים והמפגעים שנוצרו במקום. הועדה הסכימה עם דעת התושבים כי מחסן המשקאות אינו תואם באופיו שכונת מגורים. אף על פי כן, העסק המשיך לתפקד גם לאחר שההיתר פקע. בספטמבר 2002 ועדת המשנה של הועדה המקומית האריכה לבקשת בעל העסק את ההיתר לשימוש חורג, וזאת בכפוף לדרישות מהנדס העיר ובתנאים. אולם ההחלטה לא קיבלה תוקף מחייב עקב הדרישה להעביר את העניין לדיון בפני מליאת הועדה או ועדת ערר. בדצמבר 2003 בעל העסק הגיש ערר לועדת הערר המחוזית. התקבלה החלטה שאין מקום להיתר לשימוש חורג נוכח המטרד הרב שנגרם לתושבים. הועדה הביעה את המלצתה לאכלס את המבנה ולמקם בו עסק שקט התואם השתלבותו באזור מגורים. לאחרונה, בעל העסק הגיש בקשה חוזרת לועדת ערר המחוזית וההחלטה התהפכה על פיה. ועדת הערר החליטה לאפשר לבעל העסק להתקיים למשך תקופה נוספת של שנתיים בה יוכל לקדם תכנית תבע נקודתית. עבור התושבים, משמעות ההחלטה היא שנתיים נוספות של תסכול וייאוש, ועל כן עתרו כנגדה.

פעילות ‘במקום’

לבקשת תושבי רחוב מטלון ופעילים חברתיים במתחם התחנה המרכזית החדשה, ‘במקום’ צירפה חוות דעת לעתירה נגד פעילות של בית עסק לממכר משקאות בלב שכונת מגורים. בחוות הדעת תמכנו בדרישת התושבים ממוסדות התכנון לבטל את ההיתר לשימוש חורג של מחסן המשקאות ולסגור את בית העסק לאלתר. נימקנו את דרישתנו בכך שמחסן המשקאות הנו שימוש קרקע שאינו תואם את אופייה של שכונת מגורים בשל הטענות שהובאו לעיל. טענה נוספת שעלתה נוגעת למציאות של אי צדק סביבתי – חברתי שנוצר בעקבות מיקום בית העסק. פעילות המחסן מספקת תועלת לקבוצת נהנים מוגבלת, אשר אינה ממוקמת בסמוך לו ובד בבד מהווה מטרד לקבוצת נפגעים, אשר ממוקמת באותו מרחב נתון. העובדה כי מדובר בשכונה שמרבית תושביה הינם אנשים קשיי יום שנגישותה למשאבים מוגבלת מוסיפה לחוסר השוויון. הבהרנו כי הארכת ההיתר החורג של מחסן המשקאות בשנתיים נוספות, לאחר למעלה מעשור שנים שפעל מכוח ההיתר החורג, פוגעת במהות החוק. ההארכה הנמשכת במשך תקופה כה ארוכה יש בה פסול תכנוני- מוסרי, בעיקר לאור העובדה שהיא נעשית מתוך הכרה, אותה אין להכחישה, של הרשויות עצמן במצוקת התושבים. העתירה תדון בבית משפט במהלך חודש ספטמבר.

חוות דעת תכנונית רחוב מטלון, PDF