English | العربية

22 ארגונים לנשיא ריבלין: עצור את החקיקה האנטי דמוקרטית בישראל

יוני 2016

ראשי 22 ארגוני זכויות אדם והחברה אזרחית פנו לנשיא המדינה, ראובן ריבלין, בבקשה כי יפעל לעצירת גל החקיקה האנטי דמוקרטית בישראל וכי יתערב להפסקת הפגיעה השיטתית בעבודתם של הפועלים למען זכויות האדם.

אבי אוחיון, לשכת העיתונות הממשלתית (ישראל)

אבי אוחיון, לשכת העיתונות הממשלתית (ישראל)

אין צורך לפרט על המתקפה החריפה נגד ארגוני זכויות האדם בישראל, שפוגעת לא רק בפעילות הארגונים, אלא בישראל כדמוקרטיה. אין צורך לפרט על האווירה הציבורית הקשה שנובעת מהמתקפה הזו על הארגונים, ושמובילה להסתה לאלימות ולרדיפה פוליטית של כל גוף או אדם שעמדתם מנוגדת ולו במעט לזו של הממשלה. פעילות ארגוני החברה האזרחית לשמירה על זכויות האדם מהווה נדבך מהותי בדמוקרטיה, גם – ובעיקר – כאשר מדובר בארגונים שעמדתם מנוגדת לזו של הממשלה.

 “אנו, ארגונים אזרחיים לשינוי חברתי ולשמירה על זכויות אדם בישראל, קוראים לך – כנשיאה של מדינת ישראל וכמי שהדמוקרטיה יקרה ללבו, וגם כמי שידע על בשרו מתקפת הסתה ושנאה – לעשות כל מעשה ומאמץ אפשרי על מנת לבלום את הגל האנטי דמוקרטי העכור, לעצור את רדיפת הארגונים האזרחיים ולמנוע פגיעה בחופש ההתארגנות, בחופש הביטוי ובדמוקרטיה בישראל”, נכתב.

 לקריאת המכתב המלא לחצו כאן.