English | العربية

התחדשות עירונית ודיור

לא להפחתת הרוב הדרוש בהסכמה לפינוי-בינוי

 ספטמבר 2021 

הפחתת הרוב הדרוש ל-51% בלבד היא החלטה מזיקה שמניחה שכל המתנגדים הם סחטנים.

 

 

לא להעברת הרפורמה בהתחדשות עירונית בחוק ההסדרים

6 ביולי 2020

התחדשות עירונית היא צורך השעה ולכן חשוב להסיר חסמים למימושה. אך הכללת הרפורמה בעניינה בחוק הסדרים משמעה פגיעה חמורה דווקא באוכלוסייה המוחלשת של דיירי השכונות העניות העתידות להתחדשת.

עמותת במקום מתנגדת להארכת חוק הוותמ”ל

6 ביולי 2020

במקום ממליצה למדינה להפנות את אותם משאבים אשר מושקעים כיום במסגרת הוותמ”ל לחיזוק כוח האדם המקצועי בוועדות המחוזיות, ולהציב על סדר היום שלהן קידום תכניות שמטרתן מציאת פתרונות דיור ראויים ומתאימים לכל קבוצת אוכלוסייה היכן שהדבר דרוש.

תושבי לוד יחד עם ‘במקום’ מתנגדים לתכנית המתאר הכוללת לעיר

הודעה לעיתונות, 8 לאוקטובר 2015

ביום ראשון הקרוב יתקיים בוועדה המחוזית מרכז הדיון בהתנגדויות לתכנית מתאר מקומית כוללת לעיר לוד לשנת 2030 – תכנית מס’ לד/10000. בין המתנגדים נמצאת קבוצה של פעלים חברתיים ערבים וחברי מועצה, אשר הסתייעו בעמותת ‘במקום’, מתכננים למען זכויות תכנון.