English | العربية

תכנון וקהילה – שכונות וקהילות

גן לאומי מורדות הר הצופים – על השטח הפתוח בין אל עיסאווייה ואט-טור

עדכון נובמבר 2023

תכנית המתאר לגן לאומי במורדות הר הצופים הופקדה בשנית להתנגדויות (עשור לאחר הגשת ההתנגדויות בסבב הראשון – ראו מטה), פי סעיף 106בחוק התכנון והבנייה. 

ואדי חילווה בסילוואן

וואדי חילווה הינו חלק מהכפר סילוואן, הנמצא מדרום וממזרח לעיר העתיקה, באזור זה חיים כ- 4,500 תושבים. בנובמבר 2008 הגישה עו”ד טלי ניר מהאגודה לזכויות האזרח עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשם תושבי וואדי חילווה בסילוואן ובשם ‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח. העתירה לוותה בחוות דעת תכנונית שנכתבה ע”י אדר’ אפרת כהן-בר מ’במקום’.

מלון ארבע העונות בעמק רפאים

מלון ארבע-העונות בן 14 הקומות מתוכנן לקום בכניסה לרחוב עמק רפאים במושבה הגרמנית בירושלים. ‘במקום’ הגישה ביולי 2006 התנגדות לתכנית, במקביל להתנגדויות נוספות שהגישו תושבים וארגונים אחרים. התנגדות ‘במקום’ לתכנית מבוססת על מספר טיעונים עיקריים: פגמים בהליך התכנוני, תכנון בשרות יזם פרטי, היעדר התייחסות אדריכלית של הבניין לסביבתו ופגמים במסמכי התכנית.

ליפתא

באוקטובר 2004 הופקדה להתנגדויות תכנית מתאר לכפר ליפתא. תכנית זו אמנם מוגדרת כ”תכנית שימור”, אך בפועל, נראה שהיא מקדמת הקמתו של מתחם מגורים ובו כ-270 יחידות, בית מלון בן 120 חדרים ושימושים נלווים לפונקציות אלה. ‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית המוצעת, הדורשת מן הוועדה המחוזית לבטל את תכנית ליפתא ולהחזירה לדיון ציבורי.

קרית מנחם ועיר גנים

סדנת תכנון בהשתתפות הציבור, 2005

שכונות קריית-מנחם ועיר גנים מהוות יחידה גיאוגרפית אחת הממוקמת בקצה הדרום מערבי של ירושלים. בין החודשים ינואר-אפריל 2005 ‘במקום’ הציגה בפני תושבי השכונה את תכנית נמתאר החדשה של ירושלים.

פרוייקט קמניקר לתכנון אל עיסאוויה

2011-2004

שכונת אל-עיסאוויה שוכנת על המדרונות המזרחיים של הר הצופים, וגובלת בקמפוס האוניברסיטה העברית מדרום, בית-חולים הדסה הר-הצופים ושכונת הגבעה הצרפתית ממערב, שכונת צמרת הבירה מצפון וכביש ירושלים מעלה אדומים ממזרח. מאז 1967 נמצאת עיסאוויה בתחומי השיפוט של ירושלים. ‘במקום’ הייתה שותפה בפרויקט קמינקר לתכנון עיסאוויה, שמטרתו הכנת תכנית מתאר מפורטת לשכונה בשיתוף מלא של התושבים.

עמק הצבאים – מאבק של קואליציית ארגונים חברתיים וסביבתיים למניעת בנייה בעמק פתוח

עמק הצבאים הוא שטח פתוח בלב ירושלים. שטח העמק הוא בבעלות המדינה שהחכירה אותו בעבר לשני קיבוצים, שעשו בו שימוש חקלאי עד לתחילת שנות השמונים. בסוף שנות התשעים גובשה תכנית המייעדת את שטח העמק למגדלי מגורים, מסחר, תעשייה ושטחי ציבור. תכנית זו זכתה לתמיכת הקיבוצים ולתמיכתו של ראש העיר דאז. אל מול הכוחות היזמיים קמה תנועה ציבורית רחבה ששמה לה למטרה לשמר את העמק כשטח ציבורי פתוח עבור תושבי ירושלים בכלל ותושבי השכונות הסמוכות בפרט.

שיכוני תלפיות

התנגדות, 2001 שטח התכנית נמצא בלב שכונות מגורים בדרום ירושלים, בין דרך חברון במערב ושכונת ארנונה במזרח. ‘במקום’ סייעה לתושבים להגיש התנגדות לתכנית המוצעת.

ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה

השכונה ערב א-סוואחרה, המכונה ג’בל מוכבר, ממוקמת מזרחית לשכונת תלפיות מזרח בירושלים, ומונה כ-15,000 תושבים. רוב תושבי השכונה הם בני שבט בדווי בשם סוואחרה, שהתיישבו באזור לפני כ-500 שנה. ב-1967 חילק הגבול את השכונה לשתי יחידות: סוואחרה המערבית והמזרחית. חלק נכבד מאדמות השכונה (כ-2250 דונם) הופקע לטובת בניית שכונת תלפיות מזרח.