English | العربية

תקצירי כנסים

כנס הקמת ‘במקום’ – זכויות תכנון בישראל: יחסי קהילה וממסד

כנס, 29 במרץ 2001

“עבודת העמותה בנויה על תפיסה רב-תחומית, הכוללת התיחסות להיבטים התכנוניים, אדריכליים, גאוגרפים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים בתכנון ולפיכך הפעילים בעמותה משקפים מגוון זה של מקצועות. פעילי העמותה מונים כיום כ- 30 איש ואישה ואנו שמחים על כל פעיל/ה המוכנים לרתום מזמנם , מרצם והידע המקצועי שלם למען ישום המצע הרעיוני של העמותה.”