English | العربية

תקשורת > ‘במקום’ בתקשורת

על מה מפגינים התושבים בשבועות האחרונים בכיכר העירייה?

שיחה מקומית, מרץ 2022

להרחיב את הכביש, לצמצם את המרחב הפלסטיני: מקרה ג’בל מוכבר – על מה מפגינים התושבים בשבועות האחרונים בכיכר העירייה?

33 היתרי בנייה בחמש שנים!

Timesofisrael, פהברואר 2022

33 היתרי בנייה בחמש שנים. זה מה שאשר המינהל האזרחי לתושבי פלסטינים בשטחי סי.

נטיעות קק”ל בנגב הן ביטוי לתוקפנות המדינה כנגד האזרחים הבדואים.

’הארץ’, פברואר 2022

נטיעות קק”ל בנגב הן ביטוי לתוקפנות המדינה כנגד האזרחים הבדואים. תוקפנות המדינה בבקעת באר שבע מתאפשרת בין היתר בשל בחירתה לדלג על שלב התכנון המתארי המפורט, בנימוק הלא משכנע, שטוען כי מדובר ב”נטיעות זמניות” זמניות.

ילדי ירושלים המזרחית זקוקים לבית-ספר אבל העירייה בוחרת לממש זכות זו ועל הדרך להרוס בית של משפחה.

שיחה מקומית, ינואר 2022

ילדי ירושלים המזרחית זקוקים לבית-ספר אבל העירייה בוחרת לממש זכות זו ועל הדרך להרוס בית של משפחה. להרוס חיים של תושבים.

כולנו תקווה כי דחיית הדיון בהתנגדויות לתכנית להתנחלות החדשה E1 מסמנת את סוף דרכה.

’הארץ’,ינואר 2022

כולנו תקווה כי דחיית הדיון בהתנגדויות לתכנית להתנחלות החדשה E1 מסמנת את סוף דרכה. יש תכניות שדינן להיגנז ולהישכח.

כשהתשתיות הרעועות בירושלים המזרחית פוגשות ארועי גשם קיצוניים

Ynet, דצמבר 2021

כשהתשתיות הרעועות בירושלים המזרחית פוגשות ארועי גשם קיצוניים, שנעשים תכופים יותר עם התעצמות משבר האקלים, הכל קורס.

2020 הייתה שנת שיא בבצווי הריסה שהוציא המנהל האזרחי כנגד בנייה של פלסטינים בשטחי סי.

’הארץ’, דצמבר 2021

המינהל האזרחי הוציא ב-2020 797 צווי הריסה למבנים של פלסטינים בשטחי C בגדה המערבית – הנתון גבוה ביותר בחמש השנים האחרונות. בשנה שקדמה לה הוצאו צווי הריסה ל-643 בתים.

לא להפחתת הרוב הדרוש בהסכמה לפינוי-בינוי

 ספטמבר 2021 

הפחתת הרוב הדרוש ל-51% בלבד היא החלטה מזיקה שמניחה שכל המתנגדים הם סחטנים.

 

 

מעקב צווים והריסות בתים בשטח סי

אפריל 2021

עמותת במקום אוספת בעקביות, במשך קרוב ל-15 שנה, את הנתונים היבשים על צווי הריסה והריסות בפועל של בתים ומבנים של פלסטינים ושל מתנחלים בשטחי C.

 

מנכ”לית במקום ברשימת 100 המשפיעים על ישראל!

1 בספטמבר 2020 The Marker

שמחות ונרגשות לבשר כי המנכ”לית שלנו, חדוה רדובניץ, נבחרה להכלל ברשימת  100 המשפיעים על ישראל של דהמרקר! חדוה מובילה את עמותת במקום הפועלת ללא לאות כדי להגן על הדמוקרטיה בישראל, בכל הקשור לשדה התכנון והפיתוח.