English | العربية

ארכיון התגית: ואדי אג’-ג’וז

התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז

פברואר 2023 עמותת במקום הגישה התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז, הידועה בכינויה “סיליקון ואדי”. התכנית משתרעת על שטח של כ-79 דונם בלב שכונת ואדי אלג’וז בירושלים המזרחית, שכונה מרכזית הנושקת למע”ר מזרח ולעיר העתיקה, ומציעה בעצם מתחם הייטק בלב שכונת מגורים. טענות שהועלו בהתנגדות: מתחם הייטק לא מתאים לשכונת מגורים תמהיל עירוב …

אל-חיסבה – שכונה לא מוכרת בירושלים המזרחית

פברואר 2020

שכונת אל-חיסבה ממוקמת בלב ליבה של ירושלים אך למרות מיקומה המרכזי היא מצויה בשולי התודעה וקיומה כשכונת מגורים לא זכה להכרה על-ידי מוסדות התכנון הישראליים.  בשנות ה-70 של המאה ה-20 תוכנן במקום גן לאומי והשכונה הקטנה נכללה בתוכו, פעולה שגזרה למעשה את עתידה להתקיים ללא תכנון, ללא שירותים מוניציפאליים וללא אפשרות לבנות ולהתפתח.

ואדי אג’-ג’וז – כרטיס שכונה

יוני 2014

אזור ואדי אג’-ג’וז נמצא מצפון לעיר העתיקה, והוא גובל ממזרח באס-סוואנה ובהר הזיתים, מצפון ומצפון-מערב באש-שיח ג’ראח, וממערב הוא צמוד לקו הפסקת האש, אשר חילק את ירושלים בשנים 1949-1967 בין ישראל לירדן (הקו הירוק). האזור מורכב ממספר שכונות משנה: במזרח שכונת ואדי אג’-ג’וז עצמה היושבת באפיק צפוני של ואדי אנ-נאר (נחל הקדרון), בצפון-מערב שכונת אל-חוסייני (לימים המושבה האמריקאית), בדרום-מערב שכונת אל-מסעודייה (מוסררה המזרחית) ובמרכז שכונת באב אס-סאהרה (השכונה שמחוץ לשער הפרחים).