English | العربية

ארכיון התגית: ירושלים המערבית

מושב עמותת במקום בכנס איגוד המתכננים 2014

תקציר כנס, 20 בפברואר 2014

כנס איגוד המתכננים לשנת 2014 נערך השנה  תחת הכותרת ‘תכנון עם קצוות פתוחים’. במסגרת הכנס ערכה במקום פאנל על סוגיות תכנוניות בירושלים המזרחית והמערבית, בהשתתפות אדריכלית שרי קרוניש – רכזת תחום ירושלים המזרחית בבמקום, אדריכלית יעל פדן – רכזת תחום עירוניות בבמקום, ועו”ד קייס נאסר שייצג את תושבי בית צפאפא במאבקם המשפטי נגד כביש בגין דרום.

תכנית פינוי בינוי לבניינים הזוגיים ברחוב הציונות

רחוב הציונות בשכונת קרית יובל בירושלים הוא רחוב טבעתי, אשר כמו מרבית שכונת קריית יובל נבנה כדי לספק מגורים עבור עולי שנות החמישים של המאה הקודמת. ברחוב שיכונים משני סוגים: האי-זוגיים הם בני ארבע קומות על עמודים, והזוגיים הם בנייני רכבת בני שתי קומות. בניגוד לדעתם של מרבית התושבים, עיריית ירושלים מקדמת תכנית “פינוי בינוי” שעיקרה הריסת ששת הבניינים הזוגיים אשר בהם קיימות כיום 64 דירות, ובניית 11 בניינים חדשים שיכילו 266 יחידות דיור חדשות.

התחדשות עירונית – קרית יובל/עיר גנים

תושבי קרית יובל/עיר גנים פנו ל’במקום’ בבקשה לסייע להם במאבק נגד תכנית המתאר שמתכננת העירייה לשכונות, הכוללת תכניות פינוי-בינוי. בתהליך של פינוי -בינוי, יזם פרטי מקבל מידי הרשות המקומית היתר להריסת מתחמים קיימים שבהם קיימת צפיפות נמוכה יחסית ובניית מגדלי מגורים רבי קומות תחתם. כיוון שהיזם מונע ממניעים של רווח כלכלי, הוא אינו מעוניין לקחת בחשבון את הצרכים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים של הקהילה הקיימת.

תכנית פינוי בינוי ברחוב הציונות בירושלים

התנגדות, פברואר 2013

‘במקום’ סייעה לקבוצת תושבים מרחוב הציונות בירושלים להגיש התנגדות בפני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירודשלים לתכנית לפינוי-בינוי למתחם המספרים הזוגיים ברחוב.

מלון ארבע העונות בעמק רפאים

מלון ארבע-העונות בן 14 הקומות מתוכנן לקום בכניסה לרחוב עמק רפאים במושבה הגרמנית בירושלים. ‘במקום’ הגישה ביולי 2006 התנגדות לתכנית, במקביל להתנגדויות נוספות שהגישו תושבים וארגונים אחרים. התנגדות ‘במקום’ לתכנית מבוססת על מספר טיעונים עיקריים: פגמים בהליך התכנוני, תכנון בשרות יזם פרטי, היעדר התייחסות אדריכלית של הבניין לסביבתו ופגמים במסמכי התכנית.

קרית מנחם ועיר גנים

סדנת תכנון בהשתתפות הציבור, 2005

שכונות קריית-מנחם ועיר גנים מהוות יחידה גיאוגרפית אחת הממוקמת בקצה הדרום מערבי של ירושלים. בין החודשים ינואר-אפריל 2005 ‘במקום’ הציגה בפני תושבי השכונה את תכנית נמתאר החדשה של ירושלים.