English | العربية

ארכיון התגית: כנס

תכנון וקהילות – הפקרה, אחריות, אקטיביזם

כנס דו שנתי, 18-19 מאי 2017

18 במאי, ימק”א רחוב המלך דוד 26 ירושלים

הרצאת אורחת (הרצאה באנגלית עם תרגום סימולטני לעברית):
Prof. Ananya Roy, UCLA: A World of Evictions – State Violence and Poor People’s Movements in the Urban Century

19 במאי 2017, סיור: תכנון’ הדרה והפקרה בירושלים המזרחית ובשטח C

הכניסה לכנס חינם, בהרשמה מראש. הסיור בתשלום.

להרשמה לכנס ולסיור: https://goo.gl/forms/ueB8lJ6UVGF5seGh1

כנס תכנון ודיור – לוד

כנס, 22 בינואר 2015

תכנון ודיור בעיר לוד: מבט על פתרונות תכנוניים והשלכותיהם על הקהילה הערבית. הכנס יעסוק בתכנית המתאר החדשה לעיר לוד ובהליכי התכנון והפיתוח בשכונת פרדס שניר. בחלק הראשון תוצג תכנית המתאר החדשה לעיר והחלק השני ייוחד לשכונת פרדס שניר. לפרטים נוספים והרשמה