English | العربية

ארכיון התגית: מיפוי חברתי

התחדשות עירונית ברמת אליהו, ראשון לציון

12 בנובמבר 2019

במסגרת הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית פעלנו בשכונת רמת אליהו שבראשון לציון במטרה להעמיק את ההבנה לגבי התנהלות פרויקטים של התחדשות עירונית בכלל וברמת אליהו בפרט, זיהוי הכשלים ותיקונם. ערכנו מיפוי חברתי באחד המתחמים המיועדים לפינוי וקיימנו דיאלוג ממושך עם המינהלת השכונתית.

מיפוי חברתי לקראת התחדשות עירונית

דו”ח מיפוי, 2015

דו”ח זה נכתב לאחר תהליך של מיפוי חברתי שנערך בשני בניינים בשכונת נווה אליעזר שבכפר שלם בתל אביב. לדו”ח זה היו שתי מטרות: האחת, לשמש את תושבי המתחם ואת המתכננים ככלי לחשיבה על פתרונות תכנון אפשריים במסגרת התחדשות עירונית.  השנייה, לסייע בבחינת תהליך המיפוי החברתי עצמו והשאלות שהוא מעלה. התהליך המיפוי התבצע על ידי צוות של 14 סטודנטים מן היחידה למערבות חברתית באוניברסיטת ת”א ובשיתוף עם גורמים בעיריית תל אביב.