English | العربية

ארכיון התגית: משולש חווה

סיור מנהל התכנון לישובים הבדווים הלא מוכרים בהר הנגב

סיור, 25 בינואר 2015

בינואר 2015 התקיים סיור שיזם מנהל התכנון לישובים הבדווים הלא מוכרים בהר הנגב, בין שדה בוקר למצפה רמון. הסיור התקיים בהמשך להחלטת הולנת”ע בדיון בהתנגדויות לתוכנית רמת ציפורים מיוני 2014. בסיור השתתפו מרבית בעלי התפקידים הרלוונטיים לקבלת ההחלטה בעניין ההתיישבות הבדואית בהר הנגב.