English | العربية

ארכיון התגית: משכנות רועים

משכנות רועים בהר הנגב – קווים מנחים להסדרה תכנונית

עקרונות תכנון, 19 באפריל 2015

מסמך זה נועד להציע תשתית תכנונית לפתרון התיישבותי הולם וראוי עבור הקהילות הבדואית של “עבדה”, “נחל חווה”, “ואדי אריכא” המתגוררות במשכנות רועים בהר הנגב מזה שנים רבות, באופן שישתלב בחזון התכנוני של האזור, ובסביבה החברתית והפיסית גם יחד. לשם כך מוצע לעצב ולמסד דגם התיישבות ייחודי: “משכנות רועים”, אשר יאפשר בין שילוב אורח חיים מסורתי לבין כלכלה מקיימת מבוססת תיירות. 

סיור מנהל התכנון לישובים הבדווים הלא מוכרים בהר הנגב

סיור, 25 בינואר 2015

בינואר 2015 התקיים סיור שיזם מנהל התכנון לישובים הבדווים הלא מוכרים בהר הנגב, בין שדה בוקר למצפה רמון. הסיור התקיים בהמשך להחלטת הולנת”ע בדיון בהתנגדויות לתוכנית רמת ציפורים מיוני 2014. בסיור השתתפו מרבית בעלי התפקידים הרלוונטיים לקבלת ההחלטה בעניין ההתיישבות הבדואית בהר הנגב.