English | العربية

ארכיון התגית: נופית

שכנים שקופים

הארץ- מאמר מערכת, 17בפברואר 2013

כ–60 בני משפחת חוואלד, הגרים בצמוד לנופית שבגליל התחתון, מאיימים על “הצביון היהודי” והחילוני של היישוב, שבו מתגוררים כ–2,500 תושבים. כך לפחות טענו שתי הרשימות שהתמודדו לפני כמה שבועות בבחירות לוועד המקומי. תחושת האיום, הניזונה מגזענות ומפחד, הובילה חלק נכבד מהתושבים להתנגד לתוכניות למציאת פתרון למצוקת המשפחה הבדואית, שגרה על אדמה שבבעלותה עוד מימי הטורקים.

“בסוף הבדואים עוד ירצו לשחות לנו בבריכה”

הארץ, 15 בפברואר 2013

נוף גלילי עוצר נשימה, חיים שלווים בלב הטבע – דבר לא חסר לתושבי נופית. רק משפחה בדואית, שחיה מעבר לכביש, בלי חשמל וביוב, מקלקלת להם את האידיליה. שורה של שיחי צבר מציינת את גבול החלקה של משפחת חוואלד, בצמוד ליישוב נופית שבגליל התחתון. הבתים הראשונים של היישוב רחוקים כמאה מטר, ומעבר לכביש הוקם לפני כמה שנים מרכז נוער, אבל בינם לבין מתחם הפחונים של המשפחה הבדואית מפרידה תהום. רבים מתושבי נופית מתנגדים לכל ניסיון לאפשר לבני המשפחה לבנות כאן את ביתם, על האדמה שבבעלותם עוד מימי השלטון הטורקי.

משפחת חואלד המורחבת – ישוב נופית

חוות דעת תכנונית, יוני 2009

במקום’ הכינה חוות הדעת תכנונית, בעקבות פנייתה של משפחת חואלד המתגוררת בצמוד לגבול תכנית המתאר של הישוב נופית. חוות הדעת צורפה לתכנית שהגישה המשפחה במטרה להסדיר מבחינה תכנונית את המתחם בו מתגוררת משפחת חואלד המורחבת. מתחם המגורים של משפחת חואלד גובל עם שטח היישוב נופית וממוקם באזור הכניסה ליישוב.