English | العربية

ארכיון התגית: קטמונים

עמק הצבאים – מאבק של קואליציית ארגונים חברתיים וסביבתיים למניעת בנייה בעמק פתוח

עמק הצבאים הוא שטח פתוח בלב ירושלים. שטח העמק הוא בבעלות המדינה שהחכירה אותו בעבר לשני קיבוצים, שעשו בו שימוש חקלאי עד לתחילת שנות השמונים. בסוף שנות התשעים גובשה תכנית המייעדת את שטח העמק למגדלי מגורים, מסחר, תעשייה ושטחי ציבור. תכנית זו זכתה לתמיכת הקיבוצים ולתמיכתו של ראש העיר דאז. אל מול הכוחות היזמיים קמה תנועה ציבורית רחבה ששמה לה למטרה לשמר את העמק כשטח ציבורי פתוח עבור תושבי ירושלים בכלל ותושבי השכונות הסמוכות בפרט.