English | العربية

ארכיון התגית: קלנסווה

תושבי קלנסווה הגישו 1500 התנגדויות לתכנית המתאר לעיר

הודעה לעיתונות, 6 בספטמבר 2011

תושבי העיר קלנסווה הגישו מעל 1,500 התנגדויות לתוכנית המתאר לעיר: “תכנית המתאר החדשה לא עונה על מצוקות הדיור והתכנון החמורות של התושבים”. בהתנגדות נוספת, שהגישו הוועד העממי של תושבי קלנסווה, ‘במקום’ והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, נטען כי התכנית אינה עונה על מצוקות הדיור החמורות בקרב האוכלוסייה הצעירה בעיר ומגבילה את אפשרויות הפיתוח העתידי של העיר.

תכנית מתאר לעיר קלנסווה

התנגדות, 6 בספטמבר 2011

‘במקום’, יחד עם תושבי קלנסוה והמרכז הערבי לתכנון, הגישו ב 6.9.11 התנגדות לתכנית מתאר חדשה לעיר. בנוסף להתנגדות הזו הוגשו עוד כ-1500 התנגדויות פרטניות של התושבים ושל עיריית קלנסוה.