English | العربية

ארכיון התגית: ראס אל-עאמוד

ואדי עבדאללה – שכונה בלב אש-שייאח

פברואר 2020

שכונת ואדי עבדאללה ממוקמת על גבולה המזרחי של ירושלים ביובל משני של נחל קדרון. השכונה מוכרת גם כחלק מראס אל-עאמוד או אש-שייאח. 

ראס אל-עאמוד – כרטיס שכונה

יוני 2014

אזור ראס אל-עאמוד הינו חלק מרצף הבינוי שנמשך ממרכז סילוואן מזרחה לכיוון ואדי קדום, ואיננו מוגדר בדרך כלל כשכונה נפרדת. בכל זאת, ניתן לתחום את ראס אל-עאמוד בין סילוואן אל-ווסטא (סילוואן התיכונה) ממערב, לבין ואדי קדום ודרך בית לחם הישנה, ממזרח, ובין הר הזיתים מצפון, לבין ואדי אנ-נאר (נחל הקדרון) מדרום. מבנה השטח משופע ותלול, ויורד מהאזור הגבוה בצפון- מערב השכונה עד לאיזורים הנמוכים בדרום-מזרחה.