English | العربية

ארכיון התגית: שימור

ליפתא

התנגדות, נובמבר 2004

‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית שימור ופיתוח לכפר ליפתא, אשר הופקדה לאחרונה. ההתנגדות מצביעה על כך שמעבר לשימור פיסי של הבתים אין בתכנית הצעה לפתרון הולם בתחום השימור והשילוב של מרכיבי זיכרון בתכנון פיסי של מרחב, אשר קיימים בו שרידים מן ההיסטוריה ההתיישבותית הפלסטינית. ‘במקום’ דורשת להחזיר את התכנית לדיון ציבורי.

לא לפגיעה במורשת התרבותית הבנויה בעיר העתיקה בחברון

קמפיין, 2002

בעקבות הקרב שהתנהל בחברון בתאריך 15 בנובמבר בין כוחות צה”ל למחבלים מהג’יהאד האיסלאמי, הוציא אלוף פיקוד המרכז צו לתפיסת קרקע בעיר העתיקה של חברון. הנימוק לפעולה היה בטחוני, קרי הרחבת תוואי מסלול ההליכה של המתפללים מקרית ארבע למערת המכפלה – מה שכונה “הטיילת”.פעולה זו תוכננה לכלול הרס 22 מבנים, באותו אזור בעיר העתיקה של חברון שפרוייקט השימור שנעשה בו ומומש רק בחלקו, זכה בפרס אגא חאן – פרס האדריכלות היוקרתי ביותר בעולם המוסלמי.