English | العربية

דעו את זכויותיכם! זכויות תושבים וחובות המדינה בהליך הסדר קרקעות

מדינת ישראל התחילה בהליך הסדר קרקעות בירושלים המזרחית.

עקרון מרכזי בהליך הסדר הוא עקרון השקיפות לפיו מחויבת המדינה בהפצת מידע ופרסום במספר נקודות זמן לאורך התהליך.

אך מדינת ישראל, בניגוד לחוק, מקדמת הליך הסדר ללא הפרסום הנדרש. דבר הפוגע בהליך כולו ובאמינות הרישום.

ההתנהלות המחפירה הזו מעוררת את החשש כי בכסות של הליך ההסדר המדינה מבקשת לנכס את הקרקע ולרשום אותה על שמה.

בתמונה דף מידע ראשון שאנו מפיצות בעניין – מטרתו הגברת עירנות התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית למהלכים בשטח שיכולים להצביע על תחילת הליך הסדר בשכונתם.

בהמשך נפרסם ‘זכותון’ מפורט יותר לגבי דרכי הפעולה, דרישות החוק מהמדינה ודרכי הפעולה האפשריות לתושב הטוען לבעלות על הקרקע.