English | العربية

סור באהר – כרטיס שכונה

יוני 2014

רקע על השכונה

 שכונת סור באהר, הכוללת את אום טובא הסמוכה, היא השכונה הפלסטינית הגדולה ביותר בחלקה הדרום מזרחי של ירושלים ואחת הגדולות בירושלים המזרחית כולה. השכונה גובלת בקו הפסקת האש משנת 1949 (“הקו הירוק”) ובשטחי קיבוץ רמת רחל ממערב, באום ליסון ובשכונה הישראלית תלפיות מזרח (שנבנתה אחרי 1967) בצפון ובשכונה הישראלית הר חומה (שנבנתה בשלהי תקופת אוסלו) בדרום. במזרח גולשת השכונה אל מעבר לגבול המוניציפאלי של ירושלים ומגיעה עד לאפיק ואדי א-דארג’ה (נחל דרגה) הקרוי ואדי אל-חומוס.

 סור באהר התפתחה על שלוחה היורדת מזרחה מקו פרשת המים הארצי ולמורדותיה התפתחה אום טובא. כיום, שני הכפרים מהווים רצף תפקודי אחד הגולש מהשלוחה המרכזית אל ארבע שלוחות המתפצלות ממנה. על השלוחה המרכזית קיים איזור מגורים צפוף. צפיפות הבנייה פוחתת ככל שמרחיקים במורד השלוחות, אשר מופרדות זו מזו באמצעות ואדיות המשמשים בעיקר לחקלאות.

 סור באהר ואום טובא החלו במאה ה- 16 כשני כפרים חקלאיים שכנים, במרחב שבין בית לחם וירושלים. בתחילה השתכנו התושבים במערות טבעיות ומאוחר יותר בנו בתי מגורים סביב חצרות משפחתיות. כאשר סביבת המגורים נעשתה צפופה, החלו לבנות בתים, המוקפים בחצר, במגרשים מרוחקים. במאה ה- 19 התפתחה הקהילה בקצב מוגבר ושני הכפרים הקטנים, שמנו מאות אחדות של תושבים, היו לכפר אחד בו חיים אלפי אנשים. למרות זאת, התושבים ממשיכים להתארגן בהתאם לזהותם הכפרית המקורית. תחת שלטון ישראל עברה סור באהר תהליך עיור מואץ, ושטחים נרחבים הופקעו ממנה. מנגד, תשתיות השכונה שלא פותחו בקצב הולם נותרו רעועות ובלתי מספקות. בשוליים המזרחיים של סור באהר ישנם איזורי מגורים אשר טרם זכו להכרה או להסדרה תכנונית. תושבי איזורים אלו (דיר אל-עאמוד, אל-מונתאר ונועימן) נאבקים במשך שנים להשגת שירותים בסיסיים שיביאו עימם אפשרות לחיים בכבוד.

 ילדים ששווים יותר[ואלו ששווים פחות]

 תושבי אום-טובא הקימו על אדמתם, לפני עשרות שנים, מגרש כדורגל עבור ילדיהם, אך היום הם אינם מורשים להיכנס אליו. שנים לאחר הקמת המגרש, בשנת 1997 נוסדה, מדרום לאום-טובא, השכונה הישראלית הר חומה וכביש הגישה אליה עבר בצמוד למגרש הכדורגל. כביש נוסף, המכונה באופן לא רשמי “כביש ליברמן”, משום שהוא מהווה קיצור דרך משמעותי להתנחלות בה גר חבר הכנסת ולהתנחלויות הסמוכות לה, נסלל מצדו השני של מגרש הכדורגל באופן המפריד אותו מהרצף השכונתי. למרות זאת המשיכו ילדי אום טובא להשתמש במגרש הכדורגל באין מפריע. בשנת 2011 הוקם בצמוד למגרש, במבנים זמניים, מתחם גני ילדים של הר חומה. לאחרונה, כשהגיעו ילדי אום טובא לשחק במגרש הם נתבקשו לעזוב את המקום. הוריהם שהגיעו למקום כדי לטפל בעניין גם הם זכו להתייחסות בלתי הולמת. מסתבר שתושבי הר חומה חושבים שהמגרש הזה שלהם ואף ערכו מגבית לשיפוצו. בנוסף, הקציבה עיריית ירושלים יותר מארבעה מיליון שקלים לשיפוץ המגרש עבור ילדי הר חומה. בימים אלו הציעה העירייה לתושבים לוותר על השטח ולבנות מגרש חדש בקרבת מקום, על אדמת מנהל מקרקעי ישראל. ההצעה כוללת תקציב מוגבל ביותר ורוב העלויות יפלו על כתפי התושבים.

מידע נוסף: