English | العربية

תקצירי כנסים

כנס: התחדשות עירונית – למה ולמי? היבטים חברתיים בתכנון

תקציר כנס, דצמבר 2014

הכנס עסק באפשרויות שונות לבצע התחדשות עירונית בראייה חברתית, באופן שהתושבים הקיימים יוכלו ליהנות מיתרונותיה כמו גם תושבים חדשים מכל שכבות האוכלוסייה. הכנס כלל הרצאת אורח של אדריכל פרופ’ פיליפ מיסלוויץ מהאוניברסיטה הטכנית של ברלין, הצגת דו”ח במקום והצגת עבודות סטודנטים. 

כינוס שדולת העירוניות בכנסת – לקראת התחדשות עירונית צודקת

כנס, נובמבר 2014

תקציר הכינוס השני של שדולת העירוניות בכנסת בראשות ח”כ תמר זנדברג, ח”כ חנא סוויד וח”כ יעקב אשר, בשיתוף ‘במקום’. הכנס עסק בהיבטים החברתיים של התחדשות עירונית והוצגו בו המלצות ‘במקום’ מתוך הדו”ח החדש בנושא, וכן מתווה ‘במקום’ להצעת החוק “תסקיר חברתי בתכניות התחדשות עירונית.” 

מושב עמותת במקום בכנס איגוד המתכננים 2014

תקציר כנס, 20 בפברואר 2014

כנס איגוד המתכננים לשנת 2014 נערך השנה  תחת הכותרת ‘תכנון עם קצוות פתוחים’. במסגרת הכנס ערכה במקום פאנל על סוגיות תכנוניות בירושלים המזרחית והמערבית, בהשתתפות אדריכלית שרי קרוניש – רכזת תחום ירושלים המזרחית בבמקום, אדריכלית יעל פדן – רכזת תחום עירוניות בבמקום, ועו”ד קייס נאסר שייצג את תושבי בית צפאפא במאבקם המשפטי נגד כביש בגין דרום.

לקדם זכויות במרחב – חברה אזרחית מול ממסד

תקציר כנס, אפריל 2007

אסופת מאמרים מתוך כנס בינלאומי שנערך לרגל תום שנה לפרויקט זכויות תכנון. הכנס בן היומיים התקיים בתל אביב וביפו, ועסק באופי הפעילות של ארגוני חברה אזרחית, שמטרתם קידום זכויות אדם במרחב, לנוכח הממסד.

איזה מין מרחב? – תכנון מרחבי מנקודת מבט מגדרית

תקציר כנס, פברואר 2005

אסופת דברים מתוך סדרת המפגשים “איזה מין מרחב?” שנערכה על ידי ‘במקום’ בשיתוף עם קרן היינריך בל ומכון ון-ליר בירושלים, בין אוקטובר 2004 לפברואר 2005.

זכויות תכנון ביישובים הערביים – בישראל תמונת מצב

מאמר, יולי 2003

התכנון בישראל איננו מנותק מהקשרים פוליטיים, לאומיים וכלכליים, ולא אחת נראה כי הוא משקף סדרי עדיפויות מוטים מצד מקבלי ההחלטות. התוצאה היא תחושה של קיפוח מתמשך בקרב קבוצות אוכלוסיה גדולות, הנובעת, בין השאר, מאפליה תכנונית. על רקע זה החליטה עמותת ‘במקום’ לבדוק את מצב זכויות התכנון בקרב שתי אוכלוסיות מוחלשות בישראל – יישובים ערביים וערי פיתוח. זאת, על מנת לבחון באיזו מידה יש לתחושות הקיפוח עיגון בנתונים ובעובדות.

אתיקה בתכנון: שאלות, עמדות, קונפליקטים

תקציר כנס, יולי 2003

אסופת דברים מתוך הכנס השנתי של ‘במקום’, שנערך במרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר במשכנות שאננים, ירושלים, 3 ביולי 2002

תכנון והפרדה

הרצאה, יוני 2003

הרצאתו של שמואל גרואג, אדריכל ומתכנן ערים, בנושא תכנון במזרח ירושלים ובגדה המערבית ככלי פוליטי לשליטה על המרחב.

על גבולות ותכנון – תיחום, גידור, הפרדה

תקציר כנס, יוני 2003

אסופת דברים מתוך הכנס השנתי של ‘במקום’ שנערך במכון ון-ליר בירושלים, 18 ביוני 2003.

תכנון מרחבי וזכויות אדם

תקציר כנס, 2001