English | العربية

ארכיון התגית: אס-סוואחרה

אושרה בוועדה המקומית ירושלים תכנית אב להרחבת אס-סוואחרה

ברכות לתושבי אס-סוואחרה (ג’בל מוכאבר) בירושלים המזרחית על אישור תכנית האב להרחבת השכונה, בתכנונו של האדריכל סינאן עבד אל-קאדר. אולם הדרך לפיתוח השכונות עוד ארוכה: התוכנית צריכה להיות מאושרת בוועדה המחוזית, אחר כך יש לגשת לתכנון מפורט, להוציא היתרי בנייה ולבסוף לפתח תשתיות ולבנות מגורים.

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

הודעה לעיתונות, 17 ביוני 2014

סקר חדש של עמותת ‘במקום’ מציע לראשונה מאגר מידע עדכני ומקיף אודות השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית – המכשולים וההזדמנויות בתכנון. הסקר מרכז מידע לגבי המצב הפיסי של השכונות ולגבי התוכניות החלות בהן

אס-סוואחרה – כרטיס שכונה

יוני 2014 שכונת אס-סוואחרה פרוסה על פני שטח נרחב, המשתרע משכונת ג’בל אל-מוכבר שבמערב, ועד הגבול המוניציפאלי של ירושלים העובר במזרח. בצפון גובלת השכונה בוואדי קדום ובדרום בשכונת אום ליסון. אזורי המגורים פזורים על פני מספר שלוחות, הגולשות מזרחה מג’בל אל-מוכבר (הידוע גם כרכס ארמון הנציב), וביניהן ואדיות רחבים.