English | العربية

ארכיון התגית: סביבה

רחוב מטלון בתל אביב

חוות דעת תכנונית, 2004

רחוב מטלון ממוקם בשכונת נוה שאנן, בסמוך לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. באזור זה מתגוררת אוכלוסיה חלשה ומעוטת יכולת, הסובלת מאז הקמת התחנה החדשה ממטרדים רבים. אחד המטרדים הקשים לתושבי הרחוב והסביבה הסמוכה הנו מחסן משקאות ברחוב מטלון מספר 88, הפועל מכוח היתר לשימוש חורג כבר למעלה מעשור. לאחר שהוארך ההיתר לשימוש החורג בשנתיים נוספות פנו התושבים ל’במקום’ כדי לסייע להם בעתירה כנגד בית העסק. ‘במקוםק צירפה חוות דעת תכנונית לעתירה.

עמק הצבאים – מאבק של קואליציית ארגונים חברתיים וסביבתיים למניעת בנייה בעמק פתוח

עמק הצבאים הוא שטח פתוח בלב ירושלים. שטח העמק הוא בבעלות המדינה שהחכירה אותו בעבר לשני קיבוצים, שעשו בו שימוש חקלאי עד לתחילת שנות השמונים. בסוף שנות התשעים גובשה תכנית המייעדת את שטח העמק למגדלי מגורים, מסחר, תעשייה ושטחי ציבור. תכנית זו זכתה לתמיכת הקיבוצים ולתמיכתו של ראש העיר דאז. אל מול הכוחות היזמיים קמה תנועה ציבורית רחבה ששמה לה למטרה לשמר את העמק כשטח ציבורי פתוח עבור תושבי ירושלים בכלל ותושבי השכונות הסמוכות בפרט.

מי צריך יישובים חדשים

נייר עמדה, ינואר 2001

הקמת יישובים חדשים אמורה לספק מענה לצרכי ביטחון, אך היא מחלישה באופן בלתי נמנע את היישובים הקיימים, ובעיקר את ערי הפיתוח ואת היישובים במגזר הערבי והבדווי.