עברית | العربية

Staff

NAME POSITION EMAIL ADDRESS
Efrat Cohen Bar Co-Executive Director efrat@bimkom.org
Connie Hackbarth Co-Executive Director connie@bimkom.org
Alon Cohen Lifshitz Coordinator, Area C alon@bimkom.org
Cesar Yeudkin Coordinator, Arab Localities cesar@bimkom.org
Nava Sheer GIS specialist nava@bimkom.org
Sari Kronish Planner, East Jerusalem sari@bimkom.org
Fares Abu Obaied Community worker fares@bimkom.org
Diana Mardi Field worker diana@bimkom.org
Ma’ayan Turner Resource, Development, International Relations maayan@bimkom.org
Dafna Saporta Coordinator, Negev dafna@bimkom.org
Amal Zoabi Planner, Area C amal@bimkom.org
Assaf Peleg Planner, Area C assaf@bimkom.org
Clara Tubassi Administration bimkom@bimkom.org
Rawan Shalaldeh Planner, Area C and Est Jerusalem rawan@bimkom.org
Victor Lederfarb Personnel and Finance victor@bimkom.org
Ran Yaron Spokesperson ranyaron79@gmail.com
Yael Padan International Relations yael@bimkom.org
 Dror Mizrahi  Social media  dror@dror-mizrahi.org