English | العربية

התנגדויות

חוק התכנון והבנייה בישראל אינו מחייב את שיתוף הציבור בהליך התכנון עצמו, אך משהושלמה תכנית והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית להגיש לה התנגדות. לעיתים קרובות נודע על יוזמות בנייה ופיתוח אשר עלולות לפגוע קשות בתושבים וכדי לנסות למנוע את הנזק, ניתן להיעזר בהתנגדות. הציבור יכול להתנגד לכל תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת אך אינו רשאי להתנגד לתכניות מתאר ארציות. לפרטים נוספים ראו דפי המידע באתר

מסילת “רכבת עפולה-ג’נין”

דצמבר 2023 המסגרת להגשת ההתנגדות בחודש יולי 2022 הגשנו התנגדות לתוכנית מפורטת לחידוש תוואי הרכבת ההיסטורי בין עפולה לג’נין ממערב לכפר מוקייבלה. התוואי נסלל על ידי הגרמנים ערב מלחמת העולם הראשונה כדי לחזק את השלטון הטורקי דאז, ופעל כמעט עד סוף המנדט הבריטי. התוכנית המוצעת כוללת גם הוראות להקמת תחנת רכבת, תחנות הסעה ומסוף מטענים, …

התנגדות לכביש עוקף אל-ולג’ה

20 בדצמבר 2020

מועצת הכפר ולג’ה, בעלי קרקע תושבי הכפר יחד עם העמותות במקום ועיר עמים הגישו התנגדות לתכנית להלבנה והרחבה של כביש “עוקף ולג’ה” אשר מחבר בין ירושלים והתנחלות הר גילה דרך אדמות הכפר. הכביש מהווה תנאי לקידומה של תכנית אחרת שעניינה הרחבת ההתנחלות הר גילה.

התנגדות לתכנית לשדרוג מסילת הרכבת באר-שבע דימונה

דצמבר 2020

ההתנגדות הוגשה יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב ומרכז עדאלה. התכנית צפויה לפגוע באופן חמור במרקם החיים בכפרים הלא מוכרים המצויים לאורכה, בזמן שהשגשוג שהרכבת מביאה מדלג מעליהם.

התנגדות לתוכנית מתאר כוללנית עארה-ערערה

יוני 2020

בתחילת שנת 2020 במקום הגישה התנגדות לתוכנית המתאר הכוללנית של המועצה המקומית עארה-ערערה בשיתוף למעלה מ-30 תושבים. עיקרי הטענות נגד התוכנית התייחסו לחוסר אפשרות לממש את הוראות התוכנית ולהציע פתרונות דיור של ממש עבור תושבי המועצה. עוד נטען כנגד התעלמות התוכנית מלהציע פתרונות להכרה והסדרה תכנונית של המתחם אל מנסורה שבצפון-מזרח המועצה.

 

 

מכרה הפוספטים שדה בריר

עדכון – ינואר 2019

בשנת 2018 אישרה הממשלה את “תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה” (תמ”א 14/ב) המאפשרת בין היתר, כריית פוספטים בשני שטחים צמודים המצויים בבקעת ערד: שדה בריר וזוהר דרום. מכרה הפוספטים  יסכן את בריאותם של אלפי אזרחים, ויביא לפינויים של כ-11,000 תושבים בדואים המתגוררים באזור.

 

רמת בקע

עדכון – מאי 2019

ב-מאי 2019 אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום את התכנית “לאזור תעשייה מיוחד רמת בקע”. מטרת התכנית היא הקמת מתחם להעברתם של מפעלי “תע”ש מערכות” מאזור השרון למתחם רמת בקע שבנגב . האתר ישתרע על שטח עצום של כ-113,000 דונם וישמש לייצור, שיפוץ, הרכבה וניסוי של כל סוגי הנשק.

תחבורה ונגישות-למי? מסילות ברזל בנגב

התנגדויות, 2017

בנגב מקודמים פרויקטים של תחבורה נרחבים – שדרוג כבישים, סלילת כבישים חדשים, פיתוח מסילות רכבת. המשותף לכולם היא ההתעלמות מהאוכלוסייה הבדואית המתגוררת בשטח. פרויקטים תחבורתיים חוצים בדרכם כפרים קיימים, מבטלים דרכי גישה, הורסים בתי מגורים, ויוצרים עבור התושבים הבדואים מצבי תכנון בלתי סבירים. בתהליכי קבלת ההחלטות של פרויקטים מסוג זה, עומדים שיקולים רחבים כגון: סביבה, כלכלה, היבטים פיזיים, אך המרכיב האנושי המקומי נעדר מהם לחלוטין.

בואו לשמוע אותנו בהרצאה בנושא ב 15.3.18  בכנס איגוד המתכננים

תכנית מבנים זמניים למגורים לאוכלוסיית אום אלחיראן

התנגדות, נובמבר 2017

ב 14.11.2017 הגשנו התנגדות של ׳במקום׳ לתכנית להעתקת תושבי הכפר אום-אלחיראן, המונה כיום 78 משפחות. על פי התכנית אליה מתנגדת הקהילה, יועתקו מגוריה בצורה כפויה ולמשך תקופה של לפחות 10 שנים לשטח שאינו מתוכנן, תוך הפרת פסיקתו של בית המשפט העליון המחייבת את המדינה לספק חלופות דיור קבועות לאוכלוסיה מפונה. העתקת הכפר נועדה לצורך הקמתו של יישוב חדש – חירן, יישוב קהילתי-תורני.

תכנית מתאר מחוזית רמת ציפורים

התנגדות, 12 ביוני 2013

‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח הגישו התנגדות לתכנית מתאר מחוזית חלקית “יישוב קבע לפזורה הבדואית (רמת ציפורים)”, בשם מספר קהילות בדוויות בהר הנגב: משכנות הרועים עבדה ותושבי משולש חווה.

יער יתיר על אדמות הכפר עתיר

התנגדות, דצמבר 2011

מרכז עדאלה ו’במקום’ הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה התנגדות לתוכנית “יער יתיר” בשמם של עשרות תושבי הכפר הבלתי מוכר עתיר. התוכנית מבקשת לפנות את תושבי הכפר, להרוס את בתיהם ולנטוע יער על חורבות הכפר. המתנגדים דרשו מהוועדה שלא לאשר את התכנית במתכונת שבה הופקדה ולהורות ליזמים לערוך אותה מחדש, מתוך התייחסות לקיומם של תושבים בדווים בכפר עתיר וכיבוד זכויותיהם החוקתיות.